www.dsp.edu.pl

The Big Challenge - wyniki!

Znamy już wyniki Międzynarodowego Konkursu Języka Angielskiego online The Big Challenge.  Uczestnicy konkursu musieli wykazać się umiejętnością słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomością gramatyki oraz wiedzą z historii, geografii, tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych.
W konkursie wzięło udział 417 szkół z Polski i 23 szkoły z województwa lubelskiego. 11 580 uczniów z całego kraju sprawdziło swoje kompetencje językowe na 5 różnych poziomach zaawansowania, w tym 786 uczniów z województwa lubelskiego. 
 

W naszej szkole do konkursu przystąpiło 62 uczniów na 4 poziomach zaawansowania.
 

W rankingu swojej kategorii językowej (poziom 4) w regionie lubelskim nasi uczniowie zostali sklasyfikowani na następujących miejscach:
1 miejsce - Claudia Paul (klasa 8)
2 miejsce - Adrian Kicia  (klasa 8)
5 miejsce - Antonina Igras  (klasa 8)

W rankingu poziomu 2 w województwie lubelskim:
5 miejsce otrzymała Asia Bętkowska  (klasa 6b)
6 miejsce uzyskała Nina Gromaszek  (klasa 6a)

Na poziomie 1 w regionie lubelskim 2 miejsce zajął Hubert Palak  (klasa 4b).
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i certyfikaty „The Big Challenge” oraz drobne upominki w postaci plakatów przedstawiających kraje anglojęzyczne.
 

Gratulujemy wszystkim uzyskanych wyników oraz zachęcamy do dalszej pracy nad rozwojem kompetencji językowych.