www.dsp.edu.pl

"Ciepłe i puchate, zimne i kolczaste"

"Film o mocy słów i czynów" był punktem wyjścia do zajęć w klasie drugiej. Drugoklasiści uczyli się tolerancji i rozmowy o uczuciach. Po wysłuchaniu opowiadania ,,O ciepłym i puchatym” już nikt nie miał wątpliwości, że niektóre słowa mogą nas ranić jak kolce. Choć rozmowa o emocjach nie należy do najłatwiejszych, uczniowie przekonali się, że warto o nich mówić.