www.dsp.edu.pl

DZIĘKUJEMY!!!

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Uczniom za przygotowanie paczek na rzecz seniorów i potrzebujących rodzin z terenu parafii Trójcy Świętej w Lublinie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni i wzruszeni solidarnością, empatią i hojnością. Oddźwięk jak zawsze był ogromny i przekazaliśmy kilkadziesiąt paczek!

Świadomość, że jest wśród nas tak wiele osób chętnych do niesienia pomocy jest bardzo budująca i utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robimy dla innych, ma wielki sens.

Trzeba życzliwości i dobroci, by pomagać, trzeba wielkości ducha, by pomagać bezinteresownie.

Dziękujemy!