www.dsp.edu.pl

Egzamin ósmoklasisty

Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2019/2020

Nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Ze względu na panująca pandemię Covid-19, egzamin odbył się w czerwcu w warunkach reżimu sanitarnego. Pomimo stresujących okoliczności i nietypowych warunków, w jakich odbył się egzamin nasi ósmoklasiści poradzili sobie znakomicie uzyskując wyniki znacznie powyżej wyników wszystkich szkół podstawowych w województwie lubelskim, Lublinie oraz w Polsce.

Średni wynik DSP Europejczyk ze wszystkich przedmiotów łącznie wyniósł: 86 %

Wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych na podstawie informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

język polski72%     (województwo lubelskie 60%, kraj 59%)

matematyka 89%   ((województwo lubelskie 46%, kraj 46%)

język angielski- 97%  (województwo lubelskie 52%, kraj 54%)

Wszystkim zdającym i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!