www.dsp.edu.pl

Egzamin ósmoklasisty 2021

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021!

Nasi uczniowie uzyskali znakomite oceny z poszczególnych przedmiotów :


  • 86% z języka polskiego,
  • 88% z matematyki,
  • 100% z języka angielskiego.

Średni wynik z trzech przedmiotów w tym roku wynosi aż 91,33%. 

Gratulujemy naszym absolwentom wspaniałych ocen. Brawo ósmoklasiści!