www.dsp.edu.pl

Jesień w Lasach Kozłowieckich.

"Poznajemy jesień w lesie". Jesień bywa piękna, o czym przekonaliśmy się w Lasach Kozłowieckich. Pierwszoklasiści odbyli lekcję przyrody w terenie. Z zainteresowaniem podążali tropem leśnych zwierząt oraz wypełniali kieszenie jesiennymi skarbami lasu. Dzięki zebranym okazom, każdą z klas ubogaci kącik przyrodniczy.