www.dsp.edu.pl

KALENDARZ ZMIAN

Drodzy Rodzice  i Uczniowie,

informuję, iż od 25 maja 2020 r. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk wznawia działalność stacjonarną dla klas 1-3, funkcjonując w reżimie sanitarnym.

 Od 25 maja uczniowie klasy 8 mogą, za zgodą rodziców,  uczestniczyć  w konsultacjach z nauczycielami w budynku szkoły, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Od 1 czerwca  uczniowie pozostałych klas tj. 4-7 , mogą za zgodą rodziców,  korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie naszej szkoły.

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od indywidualnych potrzeb ucznia. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia i zostaną zorganizowane wg harmonogramu aktualizowanego na bieżąco, w warunkach reżimu sanitarnego.

Szczegółowe wytyczne dotyczące funkcjonowania zajęć będą Państwu przekazywane na bieżąco.

Dla uczniów Szkoły pozostających w domach ze względu na zagrożenie epidemiczne, utrzymujemy formułę nauczania na odległość z wykorzystaniem platform e-learningowych.

Z poważaniem,

Beata Kowalska

Dyrektor Szkoły