www.dsp.edu.pl

Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc

W ramach projektu „Ratujemy i uczymy ratować” uczniowie starszych klas Europejczyka wzięli udział w praktycznych zajęciach udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele wychowania fizycznego zapoznali naszych wychowanków z niezbędnymi procedurami dotyczącymi udzielania pomocy przedmedycznej, a następnie każdy uczeń mógł przejść do działań praktycznych, które dotyczyły między innymi: resuscytacji, ćwiczeń na fantomie czy postępowania w przypadku zadławienia lub zachłyśnięcia. 

Jesteśmy pewni, że dzięki takim warsztatom nasi uczniowie posiądą umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i odważanie wykorzystają ją w sytuacji zagrożenia oraz konieczności ratowania czyjegoś życia.