www.dsp.edu.pl

O szkole

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem  rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012 roku. Jest ośmioletnią niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych w Gminie Konopnica pod  nr 1/2012, po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty (WEP.543.16.2012.WJ) z dnia 06.082012 r.

Szkoła działa w nowoczesnym, zaprojektowanym z troską o każdy szczegół budynku, spełniającym  wszelkie wymagania i normy bezpieczeństwa p.poż. i Sanepidu, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. 

Bezpieczeństwo dzieci  i osób przebywających na terenie szkoły jest naszym priorytetem.  Teren szkoły jest ogrodzony, monitorowany i chroniony całodobowo.

 W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej realizowane są treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  zatwierdzone przez MEN, a także wykraczające poza zapisy zawarte w podstawie programowej

Dwujęzyczny program nauczania, którym objęci są wszyscy uczniowie klas I-VIII, oznacza realizację treści programowych poprzez edukację prowadzoną w dwóch językach: polskim i angielskim. W realizacji nauczania dwujęzycznego posługujemy się  innowacyjną  metodą  CLIL (Content and Language Integrated Learning) tj. zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, rekomendowaną przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Od początku funkcjonowania Szkoły  wszystkie działania  skierowane są  na  stworzenie  uczniom jak najlepszych warunków do bezpiecznego i kreatywnego rozwoju z poszanowaniem zasad tradycyjnego wychowania.