O szkole

 

Szanowni Państwo,

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk jest ośmioletnią niepubliczną szkołą podstawową
o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła rozpoczęła działalność 3 września 2012 roku uroczystym ślubowaniem i pasowaniem pierwszoklasistów.

Dwujęzyczny program nauczania w klasach I-VIII oznacza równoczesną realizację treści programowych zarówno w języku polskim i angielskim. Głównym celem edukacji bilingwalnej w naszej szkole jest stworzenie uczniom optymalych warunków do wszechstronnego opanowania języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki w kolejnym etapie edukacji w obu językach.

Pamiętając o tym, że pierwsze lata szkolne to czas niezwykle ważny w życiu każdego człowieka, proponujemy naszym uczniom komfortowe warunki, w których nauka nie jest ciężarem i obowiązkiem, lecz naturalną formą aktywności przynoszącą radość i satysfakcję. W roku 2016 oddaliśmy do użytku salę gimnastyczną oraz basen szkolny, zaprojektowany specjalnie do nauki pływania. Korzystamy z najnowszych rozwiązań uzdatniania wody basenowej. 

Dla każdego ucznia na terenie szkoły oferujemy do wyboru zajęcia dodatkowe - karate, balet, taniec towarzyski, akrobatykę, języki obce, naukę i doskonalenie umiejętności pływania, czas na odrabianie prac domowych pod nadzorem nauczycieli oraz liczne koła zainteresowań w tym SKS. 
Prowadzimy własną, nowoczesną kuchnię i oferujemy całodniowe wyżywienie uwzględniające indywidualne diety. Nasze menu układa dietetyk a większość potraw przygotowywana jest w piecu konwekcyjno-parowym - czyli smacznie i zdrowo. Nie limitujemy ilości posiłków - jemy zawsze do syta. Uczniowie mają do wyboru tylko obiad lub pełne wyżywienie ( 3 posiłki ).

Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Uczniowie pozostają pod stałą opieką kadry.
Teren szkoły jest ogrodzony, monitorowany i chroniony całodobowo.

Wizja szkoły

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk to szkoła przyjazna dla Uczniów i Rodziców, zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do  rozwoju intelektualnego, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie jej wychowanków.

Misja szkoły            

                                    „Odważ się być mądrym”

                                                                  - Horacy

  • Szkoła prowadzi działalność edukacyjną i wychowawczą w pierwszym etapie kształcenia realizując program nauczania zgodny z nową podstawą programową MEN.
  • Misją szkoły jest rzetelne i profesjonalne przekazywanie wiedzy, rozwijanie zdolności i talentów naszych uczniów tak, aby mogli osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości w kolejnych etapach edukacji.
  • W szkole wdrażana jest edukacja w języku angielskim, wykorzystująca naturalne uzdolnienia dzieci do nauki jezyków obcych.
  • Nadrzędnym celem  jest wykształcenie i wychowanie mądrych, kulturalnych i otwartych na świat przyszłych, dobrze wykształconych Europejczyków
Absolwent naszej szkoły bedzie:
  • otwarty na różnorodność kultur i ciekawy otaczającego go świata
  • zdolny do samodzielnego i twórczego myślenia
  • potrafiący komunikować się i uczyć w dwóch językach: polskim i angielskim
  • dobrze przygotowany do dalszej edukacji