Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja obejmuje:

 

  • Złożenie  wypełnionego kwestionariusza rekrutacji.
  • Rodzice/Opiekunowie dzieci  do klasy I, II  składają informację o gotowości dziecka
      do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
  • Rozmowa z Rodzicami/Opiekunami dziecka, podczas której obydwie strony ustalają
      zakres współpracy, oraz określają swoje oczekiwania i  zobowiązania.
  • Podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych