www.dsp.edu.pl

Stypendyści MEN odebrali dyplomy

Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk i wicekurator Eugeniusz Pelak wręczyli w imieniu Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej dyplomy potwierdzające przyznane stypendia w wysokości 3 tys zł . Wśród nagrodzonych wyczytano Konstantego Smolirę ucznia kl. 7. Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk w Szerokiem.

Nagrodę dla naszego Kostka z rąk Lubelskiej Kurator Oświaty odebrała pani dyrektor Beata Kowalska. Konstanty uczestniczył w minionym tygodniu w obozie naukowym. O wydarzeniu informowały lokalne media takie jak:

Panorama Lubelska,  Kurier Lubelski oraz Dziennik Wschodni

Gratulacje dla Konstantego!