www.dsp.edu.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

zgodnie z  decyzją Ministra Edukacji Narodowej  o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na  terenie całego kraju na okres dwóch tygodni tj. od 12 do 25 marca informujemy, że Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk  będzie zamknięta i nie będą prowadzone w tym czasie  zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w siedzibie szkoły. Czas ten należy  traktować jako czas kwarantanny, który dzieci powinny spędzać w domu w celu zminimalizowani możliwości zarażenia koronawirusem.

Jednocześnie informuję, iż będziemy w tym czasie dostarczać uczniom materiały do pracy w domu.

W ramach technicznych możliwości będą w tym czasie organizowane zajęcia dydaktyczne w formie e-learning. Szczegółowe informacje dotyczące nauczania i uczenia się on-line  zostaną Państwu przekazane przez nauczycieli wychowawców  w najbliższym czasie.

Zwracam się  do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość i pomoc w motywowaniu  dzieci do podjęcia nauki w formie proponowanej przez Szkołę oraz  monitorowaniu terminowego przesyłania do sprawdzenia prac zadanych przez nauczycieli. 

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną proszę o śledzenie stron GIS, MEN oraz szkolnej strony internetowej i dziennika elektronicznego, w którym będziemy umieszczali najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

https://gis.gov.pl/

https://www.kuratorium.lublin.pl/

Z poważaniem

Beata Kowalska - dyrektor szkoły