www.dsp.edu.pl

„Witaj Maj, Trzeci Maj …”

Rok 1791 był ważnym momentem w dziejach Polski. Dnia 3 maja została uchwalona  pierwsza konstytucja w naszej ojczyźnie. Po dziś dzień stoi ona na straży wolności wszystkich obywateli. Nasi uczniowie ten historyczny moment uczcili uroczystą akademią, którą rozpoczęli „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Dzieci z klasy IV zamieniły się we „wszystkowiedzące księgi”, które przybliżyły nam tą ważną chwilę. Uczennice z koła wokalnego zakończyły przedstawienie pieśnią pt. „Ojczyzna”. Wracanie do przeszłości pokazuje, że w naszym kraju żyli ludzie, którzy walczyli o wolność. Historia to nieodłączny element edukacji, który będziemy pielęgnować.