www.dsp.edu.pl

WITAJ NIEPODLEGŁA

Rok 2018 wyznacza szczególną rocznicę. Dokładnie 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach niewoli – naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń – nasza ojczyzna znów stała się wolna. 

Jubileusz ten był doskonałą okazją do wielu lekcji patriotyzmu. Nasi uczniowie od kilku tygodni, stopniowo byli wprowadzani w temat „Niepodległej”. Pogadanki, prezentacje i prelekcje odbywały się podczas lekcji wychowawczych i zajęć świetlicowych. Uczniowie przygotowali z tej okazji wiele biało-czerwonych dekoracji, które ozdobiły szkolne okna i korytarze.

Dopełnieniem obchodów był wzruszający apel przygotowany przez klasę VI oraz koło wokalne. Akademię poprzedziło uroczyste odśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego” (wyjątkowo o godzinie 11.11 – włączając się w akcję ,,Rekord dla Niepodległej”). Dodatkowo, dla podkreślenia rangi uroczystości – wszyscy uczniowie mieli tego dnia biało-czerwone stroje.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w tę piękną uroczystość.