www.dsp.edu.pl

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W dniu 25.09.2017r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza kandydatów. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów na przewodniczącego i zastępcę.

Spośród oddanych głosów największą ilość uzyskali:

·        Claudia Paulprzewodnicząca SU

·        Anna Sadura – zastępca przewodniczącego SU

·        Gabriel Staniszewski – zastępca przewodniczącego SU

                                     GRATULUJEMY!