www.dsp.edu.pl

Zaczarowane słowa

Kolejne spotkanie realizujące projekt ,,Savoir-vivre, czyli dobre wychowanie na co dzień” dotyczyło zwrotów grzecznościowych. Krótka prelekcja o pozytywnych i negatywnych emocjach wprowadziła nas w tematykę uczuć. Uczniowie starali się odgadnąć, jakie uczucia towarzyszyły dzieciom w sytuacjach przedstawionych na zdjęciach i krótkich filmikach. Specjalnie przygotowane zadania pomogły odpowiedzieć na pytanie,,Czy słowa mają moc?”. Podział na grupy i odegranie scenek pozwoliły zwrócić uwagę, jak ważne jest używanie zwrotów grzecznościowych w codziennym życiu. Projekty zaczarowanych drzew podsumowały zajęcia, które dla każdego ucznia były przypomnieniem zasad kulturalnego zachowania oraz uświadomienia sobie, że kultura człowieka to nie tylko czyny, ale też słowa.