Zapisy

O przyjęciu do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkoła dysponuje niewielką liczbą miejsc.

Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły mają absolwenci Dwujęzycznego Przedszkola Mały Europejczyk.

Zapisy trwają do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

 

Rekrutacja obejmuje:

  • Złożenie  wypełnionego kwestionariusza rekrutacji.
  • Rodzice/Opiekunowie dzieci  do klasy 1 składają informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
  • Rozmowa z Rodzicami/Opiekunami dziecka, podczas której obydwie strony ustalają zakres współpracy oraz określają swoje oczekiwania i zobowiązania.
  • podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych