www.dsp.edu.pl

Dyrekcja

Beata Kowalska

   dyrektor szkoły

Agnieszka Śmietanka

      dyrektor ds. administracyjnych

Robert Kowalski

właściciel szkoły