www.dsp.edu.pl

Dyrekcja

Beata Kowalska

   dyrektor szkoły

Alicja Czop

z-ca dyrektora szkoły

wychowawca klasy VA

Agnieszka Śmietanka

 dyrektor

ds. administracyjnych

Robert Kowalski

właściciel szkoły