www.dsp.edu.pl

Kadra - nauczyciele i instruktorzy

Agata Nalewajek

edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca kl. I
 

Ewa Kozioł

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl II

Beata Rymarczyk

edukacja wczesnoszkolna, terapeuta behawioralny,
wychowawca kl III

Karolina Górniak

matematyka wychowawca kl IVB

Izabela Redko - Muciek

język angielski, edukacja wczesnoszkolna
w j. angielskim 

wychowawca kl V

Anna Paul

język angielski, Science, Maths

wychowawca kl VIA

Wioleta Dąbrowska

j.polski, j.rosyjski, historia, bibliotekarz, wychowawca kl VIB

Małgorzata Kozioł

 język polski,

wychowawca kl VII

Joanna Ziemba

przyroda, biologia, chemia,

wychowawca kl VIII

 

 

Ewa Dziachan

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel świetlicy

Marcin Smolira

fizyka, informatyka, technika

Katarzyna Gabrielsen

Integrated Studies, Literature, British and American Culture

Aleksandra Jakóbczyk

język angielski

edukacja wczesnoszkolna
w j. angielskim

Justyna Warowna

język angielski, Social Studies

Jarosław Masełko

matematyka

Marcin Hetman

historia, geografia

Marcin Janczyk

muzyka i plastyka

Aleksandra Kulas

nauczyciel języka hiszpańskiego

Magdalena Taradyś

religia, wychowawca świetlicy

Mirosław Garbacz

wychowanie fizyczne

instruktor pływania

Patryk Lipski

wychowanie fizyczne

instruktor pływania

Janina Kozicka-Klocek

psycholog

Iwona Suchecka

nauczyciel świetlicy

Marzena Miziuk- Rzęzawa

język angielski, Social Studies

urlop macierzyński

Christopher Naylor

native speaker, konwersacje w języku angielskim