www.dsp.edu.pl

Kadra - nauczyciele i instruktorzy

Beata Rymarczyk

edukacja wczesnoszkolna, terapeuta behawioralny,
wychowawca kl I

Alicja Czop

edukacja wczesnoszkolna, pedagog, terapeuta ręki,
wychowawca kl IIA

Ewa Dziachan

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl IIB

Ewa Kozioł

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.III

Marta Siebuła - Pikus

język polski, wychowawca kl IVA

 

Wioleta Dąbrowska

j.polski, j.rosyjski, wychowawca świetlicy, bibliotekarz, wychowawca kl IVB

Paweł Rzęzawa

wychowanie fizyczne, wychowawca kl V

Joanna Ziemba

przyroda, biologia, chemia,

wychowawca kl VI

 

 

Małgorzata Kozioł

 język polski,

wychowawca kl VII

Agata Nalewajek

edukacja wczesnoszkolna, logopeda,
(urlop macierzyński)

Marcin Smolira

fizyka, informatyka, technika

Izabela Redko - Muciek

język angielski, edukacja wczesnoszkolna
w j. angielskim

Marzena Miziuk

język angielski, Social Studies

Katarzyna Gabrielsen

Integrated Studies, Literature, British and American Culture

Anna Paul

język angielski, Science, Maths

Marcin Hetman

historia, geografia

Marcin Janczyk

muzyka i plastyka

Magdalena Taradyś
Magdalena Taradyś

religia, wychowawca świetlicy

Mirosław Garbacz

wychowanie fizyczne

Christopher Naylor

native speaker, konwersacje w języku angielskim

Anna Śnioch

język hiszpański

Karolina Górniak

matematyka

Sebastian Batorski - instruktor karate

karate