www.dsp.edu.pl

Kadra - nauczyciele i instruktorzy

Beata Rymarczyk

edukacja wczesnoszkolna, terapeuta behawioralny,
wychowawca kl I

Alicja Czop

edukacja wczesnoszkolna, pedagog, terapeuta ręki,
wychowawca kl IIA

urlop macierzyński

Ewa Dziachan

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl IIB

Ewa Kozioł

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.III

Marta Siebuła - Pikus

język polski, zwolnienie ciągłe

 

Wioleta Dąbrowska

j.polski, j.rosyjski, wychowawca świetlicy, bibliotekarz, wychowawca kl IVB

Paweł Rzęzawa

wychowanie fizyczne, wychowawca kl V

Joanna Ziemba

przyroda, biologia, chemia,

wychowawca kl VI

 

 

Małgorzata Kozioł

 język polski,

wychowawca kl VII

Agata Nalewajek

edukacja wczesnoszkolna, logopeda,
(urlop macierzyński)

Marcin Smolira

fizyka, informatyka, technika

Izabela Redko - Muciek

język angielski, edukacja wczesnoszkolna
w j. angielskim

wychowawca kl II A

Marzena Miziuk

język angielski, Social Studies

Katarzyna Gabrielsen

Integrated Studies, Literature, British and American Culture

Anna Paul

język angielski, Science, Maths

wychowawca kl IVA

Marcin Hetman

historia, geografia

Marcin Janczyk

muzyka i plastyka

Magdalena Taradyś
Magdalena Taradyś

religia, wychowawca świetlicy

Mirosław Garbacz

wychowanie fizyczne

Christopher Naylor

native speaker, konwersacje w języku angielskim

Anna Śnioch

język hiszpański

Karolina Górniak

matematyka

Iwona Suchecka

nauczyciel świetlicy

Sebastian Batorski - instruktor karate

karate