www.dsp.edu.pl

Kadra - nauczyciele i instruktorzy

Ewa Kozioł

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl I

Beata Rymarczyk

edukacja wczesnoszkolna, terapeuta behawioralny,
wychowawca kl II

Ewa Dziachan

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl IIIB

Izabela Redko - Muciek

język angielski, edukacja wczesnoszkolna
w j. angielskim

wychowawca kl IV

Anna Paul

język angielski, Science, Maths

wychowawca kl VA

Wioleta Dąbrowska

j.polski, j.rosyjski, bibliotekarz, wychowawca kl VB

Paweł Rzęzawa

wychowanie fizyczne, wychowawca kl VI

Joanna Ziemba

przyroda, biologia, chemia,

wychowawca kl VII

 

 

Małgorzata Kozioł

 język polski,

wychowawca kl VIII

Karolina Górniak

matematyka

Marcin Smolira

fizyka, informatyka, technika

Marzena Miziuk- Rzęzawa

język angielski, Social Studies

Katarzyna Gabrielsen

Integrated Studies, Literature, British and American Culture

Aleksandra Jakóbczyk

nauczyciel jęz.angielskiego

Anna Śnioch

język hiszpański

Marcin Hetman

historia, geografia

Agata Nalewajek

edukacja wczesnoszkolna, logopeda,
 

Marcin Janczyk

muzyka i plastyka

Mirosław Garbacz

wychowanie fizyczne

Magdalena Taradyś

religia, wychowawca świetlicy

Iwona Suchecka

nauczyciel świetlicy

Janina Kozicka-Klocek

psycholog

Christopher Naylor

native speaker, konwersacje w języku angielskim

Marta Siebuła - Pikus

język polski,

urlop macierzyński