www.dsp.edu.pl

mgr Agnieszka Śmietanka - administracja szkoły

      dyrektor ds. administracyjnych

 

Absolwentka UMCS. Ze szkołą związana od 2012 roku.

Odpowiada za finanse i wszelkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem placówki.

Posiada zdolności organizatorskie, jest sumienna i systematyczna w swoich działaniach i zawsze uśmiechnięta.