www.dsp.edu.pl

mgr Robert Kowalski - właściciel szkoły

właściciel szkoły

język angielski, nowoczesne technologie w edukacji

Kwalifikacje zawodowe: filologia angielska, dydaktyka chemii, studia podyplomowe - „Multimedia, kultura, nowe horyzonty w nauczaniu języka angielskiego ”.

Koncepcja prowadzenia działalności oświatowej o profilu językowym zrodziła się w czasie mojego kilkuletniego pobytu w USA, gdzie pracowałem i studiowałem na Uniwersytecie Nowojorskim. Kilka lat spędzonych za granicą i zdobyte tam doświadczenie nauczyło mnie skutecznie realizować wyznaczone plany.

Jestem nauczycielem języka angielskiego od 1999 r. Od 2001 roku prowadzę Szkołę Języka Angielskiego Albion.

W 2011 roku otworzyłem Przedszkole Dwujęzyczne Mały Europejczyk
a rok później Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Europejczyk.