www.dsp.edu.pl

Pracownicy niepedagogiczni

Janina Tupaj - pracownik obsługi
Roman Śmietanka - konserwator